1/ Święty, któremu można wierzyć

Pierwsze wzmianki o św. Ekspedycie możemy odnaleźć już w kościelnych pismach z V wieku, natomiast początku jego kultu należałoby szukać w średniowiecznym Turynie. Już wtedy czczony był jako patron od wyjątkowo trudnych spraw. Niemniej dopiero wiek XVII przynosi wzrost jego "popularności". Wówczas kult św. Ekspedyta rozszerzył się na Sycylię oraz Niemcy. Proszono tam za jego wstawiennictwem w sprawach wymagających natychmiastowego i szybkiego działania. Do Polski kult świętego dotarł w XIX wieku.

W: Agnieszka Ścibik, Świętych Ekspedyt, święty ostatniego ratunku, Wydawnictwo "M", Kraków 2013.