Nowenna do św. Ekspedyta (1)

Modlitwa do Ducha Świętego:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij umysły wiernych swoim światłem i zapal w ich sercach ogień Twojej miłości. Amen.

Akt skruchy:
Panie Jezu Chryste, Ojcze nieskończonego miłosierdzia, żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy. Przebacz je łaskawie dla zasług Twojej Męki, dla zasług Twojej bolesnej Matki i dla cnót Twojego męczennika, świętego Ekspedyta. Amen.

Modlitwa wstępna:
Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, mój obrońco, ciebie Pan Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi w ich potrzebach i kłopotach. Pomagałeś wszystkim ludziom zwracającym się do ciebie z potrzebami duszy i ciała: chorym niosłeś pociechę i zdrowie, studentom jasną myśl, grzesznikom nawrócenie, zwaśnionym zgodę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich ludzi, którzy za twoją przyczyną otrzymali pociechę i pomoc, i nadal udzielasz jej ludziom proszącym o nie.
Mam również nadzieję, że dzięki twojemu wstawiennictwu u Boga prośby moje, dotyczące mojego dobra, będą wysłuchane. Proś więc Boga, aby przebaczył moje grzechy i dał mi łaskę poprawy życia, a szczególnie łaskę, o którą cię proszę w tej nowennie... (chwila cichej modlitwy).
Jako wyraz wdzięczności obiecuję ci naśladować przykład twoich cnót i szerzyć nabożeństwo do ciebie. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny:


Dzień 1
O żywą wiarę

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, który cieszyłeś się żywą wiarą otrzymaną w darze od Boga, spraw swoim wstawiennictwem, aby w moim sercu ożyła wiara w obecność w nim Boga i abym nie obrażał Go więcej swoimi grzechami. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.


Dzień 2
O mocną nadzieję

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, ufałeś bezgranicznie obietnicy Jezusa: "Kto pójdzie za Mną, otrzyma żywot wieczny". Módl się do Boga, aby ludzi małej wiary przeniknęły promienie nadziei na życie wieczne. Spraw też swoim wstawiennictwem, aby Pan Bóg, Dawca nadziei, umacniał mnie w moim życiu. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.


Dzień 3
O cnotę miłości

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, przez twoją wielką miłość, którą nasz Pan włożył w twoje serce, usuń krępujące mnie kajdany światowe, bo jedynie bez nich można kochać Boga w tym ziemskim życiu i w wieczności. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.


Dzień 4
O cierpliwe niesienie swojego krzyża

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, dobrze poznałeś naukę Boskiego Nauczyciela, który kazał nieść swój krzyż i naśladować Go. Proś Go, abym z Jego pomocą zdołał zwalczyć swoje namiętności. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.

Dzień 5
O pomoc Bożą w życiu

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, dla twoich zasług Pan Bóg wspierał cię w życiu duchowym, gdy zdobywałeś cnoty, spraw swoim wstawiennictwem, abym mógł również otrzymać Boża pomoc na mojej drodze do nieba. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.

Dzień 6
O uwolnienie od przeszkód w życiu duchowym

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, przez cierpienia i upokorzenia, jakie znosiłeś dla miłości Boga, spraw, aby Pan Bóg wysłuchał moją prośbę i uwolnił mnie od wszystkiego, co jest zawadą w życiu duchowym. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.

Dzień 7
O dobrą modlitwa

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, ty wiesz, że modlitwa jest złotym kluczem do królestwa niebieskiego, spraw, abym od ciebie uczył się modlitwy pobożnej i wytrwałej i osiągnął wieczne szczęście w niebie. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.

Dzień 8
O służenie Bogu i bliźnim

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, czyste były twoje pragnienia, twoje uczucia, słowa i działania. Spraw, abym również ja w ten sposób służył chwale Bożej i dobru bliźnich. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.

Dzień 9
O cześć dla Królowej nieba

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, doskonały byłeś w okazywaniu czci dla Królowej nieba, Najświętszej Maryi Panny, dlatego proszę cię, abym mógł czcić naszą Niepokalaną Matkę i Królową w czystości serca. Amen.

Litania, modlitwa dziękczynna i adoracja.

W: Módlmy się do św. Ekspedyta, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2013.