Powierzenie się opiece św. Ekspedyta

Święty Ekspedycie, który jako rzymski legionista, a także żołnierz Chrystusowy, odznaczałeś się szczególnym męstwem i odwagą, a również wiernością i stanowczością w świadczeniu o Jezusie Chrystusie, proszę cię, wspieraj mnie w trudnych chwilach i pozwól zawsze wybierać to, co słuszne, szlachetne i sprawiedliwe.
Naucz mnie wierności wobec Boga i stałości w wierze, bym nigdy nie zaparł się mojej wiary i miał odwagę wyznawać ją w całym moim życiu. Amen.


W: Módlmy się do św. Ekspedyta, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2013