6/ Święty ostatniego ratunku

Jeżeli przypatrzymy się określeniom św. Ekspedyta występującym w tekstach modlitw za jego wstawiennictwem, to bez cienia wątpliwości będziemy mogli powiedzieć, że jest to potężny święty. Święty Ekspedyt nazywany jest: wielkim świętym, niezłomnym bohaterem wiary, wzorem żołnierzy, patronem młodzieży, orędownikiem grzeszników, opiekunem podróżnych, pośrednikiem zwaśnionych, pomocnikiem w naglących sprawach, opiekunem chorych, czy też najwierniejszym oparciem tych, którzy mu ufają. Wierni proszą św. Ekspedyta, aby się za nich modlił, by mogli się stać godnymi Chrystusowych darów. Z Litanii do św. Ekspedyta możemy się dowiedzieć, że był chłostany rózgami i zginął od miecza, aby nie zdradzić Jezusa. Jakże potężny to święty! Jakże radykalny w wierze! Takiej jednoznaczności dziś nam potrzeba.
(...)

W: A. Ścibik, Św. Ekspedyt, święty ostatniego ratunku, Wydawnictwo "M", Kraków 2013.