O zaprzestanie odkładania spraw na później

Święty Ekspedycie, świadku wiary aż po męczeństwo, zaprawiony w dobru, ty czynisz dzień jutrzejszy dniem dzisiejszym. Ty żyłeś intensywnie każdą chwilą, zawsze planując sobie bliską przyszłość. Ty dokonałeś dobra bez zwlekania, opowiadając się za Chrystusem.
Przyspiesz moje decyzje i działania. Naucz mnie czynić dobro tu i teraz. Daj moc memu ludzkiemu sercu, by nie oglądało się wstecz i nie zwlekało w sprawach pilnych i ważnych. Amen.


W: Módlmy się do św. Ekspedyta, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2013.