Modlitwa dziękczynno-błagalna

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, poświęciłeś całe swoje życie służbie Bogu i bliźnim, zwłaszcza nieszczęśliwym, i także nasze prośby raczyłeś zanosić przed oblicze Boga. Przyjmij jako wyraz wdzięczności i tę naszą pokorną modlitwę.
Wspieraj nas nadal swoim wstawiennictwem w naszych potrzebach duchowych i doczesnych. Nie dozwól, byśmy lekceważyli łaskę Bożą daną nam dzisiaj i każdego dnia. Naucz nas pracować mężnie i z oddaniem dla dobra bliźnich i na chwałę Trójcy Przenajświętszej. Amen.

W: Módlmy się do św. Ekspedyta, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2013.