9/ Świadectwa o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem św. Ekspedyta

Każdy człowiek doświadcza mniejszych lub większych cudów w swoim życiu, jeśli tylko jest otwarty na łaskę Bożą i potrafi dostrzegać piękno Bożych darów. O cuda jednak nie wystarczy tylko prosić, trzeba umieć za nie dziękować. Pięknym wyrazem wdzięczności Bogu jest świadectwo. Ważne, by nie być jak owych biblijnych dziewięciu niewdzięcznych, którzy choć zostali uzdrowieni, nie wrócili podziękować za to Panu. Tylko jeden wrócił i wyraził swoje dziękczynienie (Łk 17, 11-19). Tak samo kiedy otrzymujemy od dobrego Boga łaski, wyproszone za wstawiennictwem świętego, warto podzielić się tym w stosownej chwili z innymi, aby i oni mogli poczuć się umocnieni i pogłębić swoje życie religijne. Napawa radością, że nabożeństwo do św. Ekspedyta rozszerza się na całym świecie, także w naszym kraju. Świadczą o tym wypowiedzi osób, które otrzymały wyproszone za jego wstawiennictwem Boże dary. Można znaleźć takowe w Internecie, chociażby na polskich blogach oraz forach religijnych. I tak znajdziemy tam m. in. świadectwo pewnej kobiety o następującej treści:
 
"Św. Ekspedyt naprawdę działa cuda. Polecam modlitwy za jego pośrednictwem wszystkim potrzebującym i osobom bez nadziei. Pomógł mi dwa razy, on oraz św. Rita i św. Juda Tadeusz, razem sprawili cud, którego pragnęłam, a który wydawał się niemożliwy. Ludzie, nie ustawajcie w modlitwie. Ja otrzymałam łaskę, o którą prosiłam!".
 
Osoba podpisana jako "Aga" podzieliła się natomiast poniższym świadectwem o udzielonej przez Boga pomocy za pośrednictwem św. Ekspedyta:
 
"Święty Ekspedyt pomógł mi dwukrotnie; [za] pierwszym razem [kiedy] mój syn został uwikłany w oszustwo, którego dokonał jego kolega, a winą obarczył mojego syna, gorąca modlitwa zdziałała cud - wszystko się wyjaśniło, a było naprawdę ciężko; [za] drugim razem pomógł mi w sprawie urzędowo-finansowej. Bogu niech będą dzięki za wiarę udzieloną św. Ekspedytowi i za łaski, którymi nas obdarza przez Jego wstawiennictwo".
 
Możemy też przeczytać wyrazy wdzięczności Sylwii:
"Św. Ekspedycie! Dopiero niedawno odkryłam drogę do ciebie i mi pomogłeś, za co jestem ci wdzięczna!".
 
oraz słowa podziękowania napisane przez dziewczynę o imieniu Marta:
"Św. Ekspedycie, dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo, dokonałeś cudu, jestem Ci wdzięczna".
 
O tym, że św. Ekspedyt jest dobrym orędownikiem w sprawach sądowych, mogą poświadczyć słowa pani Genowefy, która pisze:
 
"Dziękuję Ci, św. Ekspedycie za wygrany proces sądowy i proszę o Twoje potężne orędownictwo w sprawie Bogu wiadomej. Bądź mi łaskawym Opiekunem i całej rodziny".
 
Krótkie świadectwo Eli potwierdza fakt, że św. Ekspedyt pomaga ludziom w znalezieniu pracy i w ich rozwoju na szczeblu zawodowym:
 
"Dziękuję ci, św. Ekspedycie, za twoją pomoc w moich sprawach zawodowych - więcej pracy i pieniędzy. Poleca cię wszystkim innym, którym potrzebna jest podobna pomoc".
 
Takich świadectw jest w Internecie coraz więcej. Cieszy więc niezmiernie fakt, że ludzie w naszym kraju wciąż głębiej odkrywają, jak cenna jest pomoc św. Ekspedyta. Ci, którzy doświadczyli tej pomocy, są przykładem, że warto wytrwale się modlić. Nie ma niewysłuchanych modlitw. Wszystkie docierają do Boga. Inną sprawą jest to, czy są one zgodne z Jego wolą. Tylko Bóg wie, co jest dla człowieka najlepsze. Wie, jakich łask udzielić, gdy ktoś otwiera się całkowicie na Jego działanie. Modlitwa to wzbudzanie wiary. Świadectwa, refleksje nad tym, co Bóg uczynił, dziękczynienie... To nam ma pomagać w nieustannym wzroście w wierze. Świadectwo przecież jest nakazem samego Jezusa Chrystusa. On działa także przez orędownictwo swoich świętych. Nikt nie wie lepiej od danego człowieka, jaka jest jego relacja z Panem Jezusem. Nikt też nie wie lepiej od konkretnej osoby, jaka jest relacja z danym świętym. I nikt za nikogo nie zaświadczy o tym, co Pan Jezus mógł zdziałać w głębi jego duszy, w jego życiu. To jest sprawa indywidualna, o które może opowiedzieć jedynie osoba, która doświadczyła działania Jezusa w jej jedynie wiadomy i niepowtarzalny sposób. Warto umacniać się słowami osób świadczących pod wpływem Ducha Świętego o przemianie swego życia i otrzymanych od Boga darach.
 
U św. Ekspedyta możemy poszukać wielu cennych rad, jak wzrastać w wierze. Uczyć się tego, jak być autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa. Nie bójmy się prosić św. Ekspedyta o pomoc dla siebie i swoich bliskich. Bóg tak hojnie obdarza swymi łaskami każdego człowieka, który pragnie z Nim współpracować. Daje nam do pomocy naszych patronów, abyśmy jeszcze bardziej wierzyli w tajemnicę obcowania świętych. Wyznajemy wiarę w ten fakt podczas wypowiadania słów "Credo" w każdej Eucharystii. Każda modlitwa do świętego jest tego potwierdzenie. Każda wysłuchana prośba. Każdy cud.
 
W: A. Ścibik, Św. Ekspedyt, święty ostatniego ratunku, Wydawnictwo "M", Kraków 2012.